Floor Wibaut

F.M. Wibaut (Vlissingen 23 juni 1859 - Amsterdam 29 april 1936)

In 1859 wordt Floor Wibaut geboren in Vlissingen. Landelijk krijgt hij bekendheid wanneer hij begin 20e eeuw een van de bekendste sociaaldemocratische wethouders van Nederland wordt.

Amsterdam

Wibaut maakt in Amsterdam naam als bedenker en uitvoerder van projecten op het terrein van volkshuisvesting. Daarmee helpt hij de arbeidersbevolking aan fatsoenlijke onderkomens. Ook vr de verhuizing met zijn gezin naar Amsterdam echter timmert hij al in Zeeland in sociaal opzicht aan de weg.

Passie

Wibaut ontwikkelt zich tussen 1877 en 1904 in Middelburg als een succesvol houthandelaar. Toch ligt zijn passie vooral bij de publieke zaak. Als politicus manifesteert hij zich voor de eerste keer in 1885. Hij wordt dan lid van de Bond voor het algemeen kies- en stemrecht, afdeling Middelburg. Ook is hij vervolgens werkzaam als publicist en spreker, met het opkomende socialisme als onderwerp.
In 1889 is hij een van de oprichters van de stichting Eigen Haard. Deze stichting heeft een fatsoenlijke huisvesting van arbeiders als doel.
Plaquette Wibaut op Plein Vierwinden, Vlissingen (foto: woningstichting Eigen Haard)
Plaquette van Wibaut op Plein Vierwinden in Vlissingen (SCEZ; foto: M. van Dintel)

Meer over Pieter Jelle Troelstra en SDAP (van Wikipedia)

SDAP

In de jaren negentig van de 19e eeuw raakt Wibaut betrokken bij de sociaaldemocratische beweging. Binnen deze beweging wordt hij n van de leidende figuren. Hij raakt bevriend met de 'linkse' politicus Pieter Jelles Troelstra. In 1897 wordt hij lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Hij verlaat Walcheren in 1904 met vrouw en kinderen, om in Amsterdam in 1907 gemeenteraadslid en in 1914 wethouder te worden.

Colofon

Deze tekst is een bewerking van een artikel dat eerder (september 2010) is verschenen in Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Omslag van boekje Wibauts op Walcheren uit 2009 door Eric-Jan Weterings (ZB)In 2009, 150 jaar na zijn geboorte, verschijnt over de Zeeuwse jaren van Wibaut een boekwerkje De Wibauts op Walcheren door Eric-Jan Weterings (Vlissingen: Den Boer/De Ruiter). De uitgave is gemaakt ter gelegenheid van de lezing van toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan op 3 december 2009 in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen.

Enkele links met meer over Wibaut:
biografievanamsterdam.nl
flickr.com
geschiedenis24.nl
iisg.nl
Standbeeld Floor Wibaut in Amsterdam (bron: Wikipedia, foto: M. Minderhoud)
Standbeeld van Floor Wibaut in Amsterdam. Het beeld is gemaakt door Han Wezelaar in 1967. Sinds 2009 staat het beeld op het Rhijnspoorplein (bron: Wikipedia; foto: M. Minderhoud).